Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy

logo Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych została dofinansowana ze środków Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Logo Naukowego Koła Chemików       Logo Naukowego Koła Chemii Medycznej i Środowiskowej

Sponsorzy

logo Sartorius

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. Dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom od ponad 150 lat wspieramy naszych klientów na całym świecie w efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami są uczelnie, zakłady przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i laboratoria.

Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce a w ponad 110 krajach posiada własne filie i przedstawicielstwa handlowe.

Produkty firmy Sartorius:

 • wagi precyzyjne, analityczne, mikrowagi, analizatory wilgotności,
 • wzorce masy E1, E2, F1, F2 (także ze świadectwami wzorcowania),
 • akcesoria, oprogramowanie do wag (także wg życzeń klienta),
 • w zakresie mikrofiltracji w skali laboratoryjnej: zestawy i gotowe jednostki filtracyjne, filtry membranowe, podłoża mikrobiologiczne, systemy cross-flow, urządzenia do badania mikrobiologicznej czystości powietrza, systemy do otrzymywania ultraczystej wody,
 • w zakresie ultrafiltracji w skali laboratoryjnej i przemysłowej: płaskie membrany filtracyjne, jednostki do filtracji odśrodkowej, jednostki cross-flow, szeroki wybór materiałów i cut-off membran,
 • asortyment do dozowania cieczy (tzw. Liquid Handling, pipety automatyczne, dozowniki i biurety oraz końcówki.

Obsługa serwisowa obejmuje m.in.:

 • uruchamianie nowych wag i urządzeń,
 • szkolenie użytkowników,
 • przeglądy konserwacyjne,
 • naprawy pogwarancyjne,
 • przygotowanie wag do legalizacji,
 • wzorcowanie,
 • doradztwo techniczne.

Kontakt:

Sartorius Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 647 38 30 , fax 61 647 38 39
e-mail: info.pl@sartorius.com

 

logo Shim-pol

SHIM-POL A.M. Borzymowski - dostawca aparatury i akcesoriów analitycznych oraz urządzeń do określania parametrów mechanicznych badanego materiału. Świadczymy pełną obsługę sprzedażową i posprzedażową.

Nasza oferta obejmuje:

 • Chromatografy cieczowe, gazowe i flash
 • Kolumny i akcesoria chromatograficzne
 • Aparaturę i akcesoria do przygotowania próbek
 • Spektrometry mas
 • Spektrofotometry i spektroskopy
 • Analizatory węgla organicznego
 • Analizatory powierzchni
 • Maszyny wytrzymałościowe (niszczące i nieniszczące)
 • Ultraszybkie kamery
 • Wagi analityczne i techniczne
 • Aparaturę do analizy i syntezy biocząsteczek
 • Analizatory wielkości cząstek
 • Ekstraktory nadkrytyczne

Dodatkowe usługi:

 • Wsparcie techniczne i aplikacyjne
 • Personalizowane szkolenia grupowe i indywidualne
 • Cykliczne szkolenia w ramach Akademii Chemii Analitycznej
 • Warsztaty z oprogramowaniem
 • Szkolenia i testy w naszych laboratoriach (Kraków, Poznań, Warszawa)

Wyłączny dystrybutor w Polsce firm: Shimadzu, Kratos i Biotage.

Kontakt:

SHIM-POL A.M. Borzymowski
E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna
ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa
tel. 22 72 27 048, fax 22 72 27 051
e-mail: biuro@shim-pol.pl

 

logo Diag-med Bruker

DIAG-MED Grażyna Konecka jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem systemów spektrometrii mas (Life Science) firmy Bruker Daltonics. Bruker to wiodący producent wielu unikalnych rozwiązań m.in. typu LC-MS czy MALDI-TOF, obejmujących kompletne zestawy sprzętu i oprogramowania dla konkretnych obszarów analitycznych i badawczych tj. proteomika, metabolomika, lipidomika, analizy przesiewowe (screening) i ilościowe w medycynie sądowej, toksykologii, badaniach żywności czy środowiska.

Nasza oferta z zakresu systemów MS obejmuje m.in. spektrometry serii timsTOF - oparte na unikalnej implementacji podwójnego analizatora ruchliwości jonów w systemie typu QTOF, ze źródłem jonizacji typu ESI lub ESI+MALDI. Rozwiązania te składają się na urządzenia oferujące niespotykaną dotąd czułość w połączeniu z szybkością analizy oraz bardzo wysoką jakością uzyskiwanych danych MS i MS/MS.

Więcej informacji: https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/timstof.html

Kontakt:

DIAG-MED Grażyna Konecka
ul. Słowikowskiego 85A; bud. H6, 05-090 Raszyn
tel. 22 838 97 23
e-mail: biuro@diag-med.pl

 

Tusnovics Logo

Firma Tusnovics Instruments dostarcza najwyższej jakości wzorce i certyfikowane materiały odniesienia, produkowane zgodnie z normą ISO 17034, pozwalające na przeprowadzenie rzetelnych analiz. Dostarczamy blisko 100 000 produktów od kilkudziesięciu producentów z całego świata. Szeroka oferta naszej firmy umożliwia współpracę z różnego rodzaju laboratoriami, w tym środowiskowymi, policyjnymi, farmaceutycznymi, petrochemicznymi, badawczymi i zajmującymi się analizą żywności.

Oferta obejmuje substancje w postaci czystej, roztwory pojedynczych substancji i mieszaniny, a także materiały matrycowe. Wśród producentów współpracujących z naszą firmą można wyróżnić m. in. AccuStandard, Pharmaffiliates Analytics and Synthetics, Chiron, Lipomed, Paragon, Rofa France, SCP Science/Conostan, ERA Waters.

Wybrana oferta wzorców Tusnovics Instruments:

 • Substancje psychoaktywne
  • Substancje psychotropowe i odurzające
  • NSP
  • Prekursory
  • Alkohole
  • Substancje farmaceutyczne
  • Mieszaniny substancji psychotropowych i odurzających
 • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
  • Wzorce farmakopealne EU, USP, BP
  • Substancje aktywne i zanieczyszczenia
  • Substancje psychoaktywne
  • Fizykochemia
  • Wzorce etanolu
  • Antybiotyki
  • Witaminy
  • Barwniki, konserwanty, alergeny

Kontakt:

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków
tel: 12 633 13 54
e-mail: office@tusnovics.pl
www.tusnovics.pl

Patron medialny

logo Analityka