Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do rejestracji na VII KMChS

Rejestracja online jest już dostępna. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację prosimy o kontakt pod adresem: 7kmchs@uj.edu.pl.

FORMULARZ REJESTRACJI INTERNETOWEJ

Uprzejmie informujemy, że przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga wyrażenia zgody na Regulamin VII Konferencji Młodych Chemików Sądowych - prosimy o zaznaczenie aktywnego pola w formularzu rejestracyjnym.

Terminy rejestracji 

Rejestracja uczestników przedłużona została do dnia 14.05.2023r.

  • 14.05.2023r. termin zakończenia rejestracji uczestników stacjonarnych oraz ostateczny termin nadsyłania streszczeń wystąpień 
  • 14.05.2023r. termin zakończenia rejestracji uczestników biorących udział on-line (tylko uczestnictwo bierne) 
  • 19.05.2023r. (dotyczy tylko wystąpień w formie prezentacji posterów) termin nadsyłania plików posterów w formacie pdf 

Zasady rejestracji uczestników na Konferencję

Zapraszamy do uczestnictwa czynnego, a także biernego w VII Konferencji Młodych Chemików Sądowych.

Ze względów organizacyjnych czynny udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie dla uczestników stacjonarnych. Uczestników pragnących przedstawić wyniki swoich badań w formie posteru lub komunikatu ustnego prosimy o przygotowanie streszczenia wystąpienia i przesłanie go z wykorzystaniem linku otrzymanego w emailu z potwierdzeniem rejestracji.

Każdy stacjonarny uczestnik Konferencji może zaproponować jedno wystąpienie ustne (12 min + 3 min dyskusji) i/lub poster w formie indywidualnej: nie przewiduje się wystąpień wieloosobowych, jednak prezentacja/poster może być pracą wieloautorską.

Nadesłane streszczenia zostaną umieszczone w książce streszczeń, udostępnej w formie elektronicznej uczestnikom Konferencji. Prosimy o przygotowanie streszczeń wg wzoru. Dopuszczalnym formatem streszczenia jest .docx. Ze względu na różnice w pracy edytorów tekstu, zalecanym oprogramowaniem jest Microsoft Word, w wersji co najmniej 2013.

Udział studentów, doktorantów i zaproszonych Gości w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa studentów i doktorantów jest przesłanie rekomendacji opiekuna naukowego. Uprzejmie prosimy o przesyłanie tego dokumentu z wykorzystaniem linku otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Formy wystąpienia

Wystąpienie ustne: przygotowane w formie prezentacji; 12 min + 3 min dyskusji.

Poster: plakat należy przygotować  w układzie pionowym w rozmiarze 80 x 120 cm. Wydrukowane plakaty uczestnicy wieszają na wskazanych tablicach posterowych. Ze względu na obecność na Konferencji uczestników zdalnych przygotowany plakat należy również przesłać w formacie pdf do dnia 19.05.2023r., z wykorzystaniem linku otrzymanego w emailu z potwierdzeniem formy wystąpienia. W tym celu należy zapisać odpowiedni slajd jako Nazwisko_Imię_7KMChS_poster.pdf. Plik ten zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom Konferencji za pośrednictwem platformy MS Teams, co umożliwi również dyskusję z uczestnikami zdalnymi.

Szablony