Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2023

Kraków, 25-26 maja 2023 r.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na VII Konferencję Młodych Chemików Sądowych odbywającą się w dniach od 25 do 26 maja 2023r. w formie hybrydowej. Miejscem Konferencji będzie nowoczesna siedziba Wydziału Chemii UJ zlokalizowana na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, natomiast transmisja będzie prowadzona za pośrednictwem platformy MS Teams. Organizatorami Konferencji są Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wezmą udział także specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Celem Konferencji Młodych Chemików Sądowych jest integracja studentów i absolwentów: Panelu Chemia Sądowa utworzonego na Wydziale Chemii UJ w 2000 roku, studentów kierunku  Chemia i Toksykologia Sądowa utworzonego na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 oraz specjalistów i naukowców z zakresu toksykologii i kryminalistyki reprezentowanych m.in. przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych, Wydziału Chemii UJ, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i innych ośrodków naukowych. Szczególny nacisk podczas spotkania będzie położony na inspirację do współpracy różnych środowisk naukowych i rozwijanie pasji do nauki wśród młodych ludzi w zakresie dziedziny jaką jest chemia sądowa.

Prelegenci podczas prezentacji swoich referatów oraz prezentacji plakatowych przedstawią aktualną wiedzę na temat wybranego zagadnienia, kierunki i wyniki badań uzyskane w ramach realizacji prac dyplomowych oraz badań własnych prowadzonych w swoich zespołach naukowych podejmujących szeroko pojęta tematykę chemii sądowej. Ponadto, w tegorocznej edycji Konferencji przewidujemy również specjalnie zadedykowaną sesję metodom skupionym na idei Zielonej Chemii Analitycznej. Mile widziane są również prezentacje naukowe teoretyczne lub badawcze z zakresu miniaturyzacji oraz nanotechnologii dedykowane do celów sądowych. 

Zgromadzone audytorium stwarza wymarzoną możliwość prowadzenia wymiany poglądów, inspiracji do tworzenia nowych prac badawczych oraz krytycznej oceny swoich dokonań przez specjalistów z tej dziedziny. Zostaną również zaproponowane wystawy firmowe i warsztaty praktyczne, na których młodzi Chemicy Sądowi będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą, którą dysponuje m.in. Pracownia Chemii Sądowej na Wydziale Chemii UJ. Podczas tegorocznej edycji Konferencji Młodych Chemików Sądowych obradom towarzyszyć będzie również posiedzenie Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ

logo Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ